la balfi'e vlaste


ni'o na'o na'e sojypa'a tu'a le selvlaJay : Lojban : balfi'e : vlaste


2000;3;11 le bavytei cu temci le nu do do co'u bregau le nu tu'a by. spaji do
1999;12;18 lo'e fonxa caba'o cabra le nu tavla kei gi'e caca'o seltcana skami sekai le ka na'e filsazri ce'u
2001;5;13 lo'e kamtolzdi cu dicyca'a purci menkai gi'e cmalu le ka menli terfra kei gi'e barda le ka sazdjuterse'u mansa
2000;4;4 lo'e menstati cu kakne le zu'o ze'e ci'izma srera
1999;11;30 lo'e nu darlu cu simxu rapxelcli fi le nu selji'i bitygau
2002;1;14 lo'e skami cu cabra gi'e selxadba le mucyjoifro .e le suisarmis. zei dakfu gi'e ku'i zmadu fi le ni terpli .i le ralju terpli cu nu jitro fi tu'a le kampluja kei gi'e sarcu ri'a le nu so'i skami cu zasti
2000;3;12 le prutei cu xadba le roda gi'e ctuca po'o roma'a teca'i noda .i ko sojypa'a lo nu cupra

mi'e .jezrax. <jay@satirist.org>
galfi de'i li 2003;6;11